c

Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce

  • Poprawa infrastruktury kolejowej
  • Poprawa infrastruktury kolejowej
  • Poprawa infrastruktury kolejowej

Projekt miał na celu zmodernizowanie 10 obiektów kolejowych, w tym 8 inżynieryjnych (mosty, wiadukty, przepusty) i 2 liniowych. Przed modernizacją stanowiły one tzw. „wąskie gardła", powodując m.in. ograniczenia prędkości pociągów. Po zakończeniu prac poprawiła się przepustowość linii oraz bezpieczeństwo ruchu pociągów. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy obiekty inżynieryjne zdostosowane do prędkości pociągów V=160 km/h, a w jednym przypadku nawet do V=200 km/h. Byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce wykonawców nowatorskiego rozwiązania dot. bezpośredniego mocowania torów do konstrukcji nośnej wiaduktu w systemie ERS.

Czego szukasz?

Pasujące

loading