c

Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce

Projekt w liczbach

Modernizacja 10 obiektów inzynieryjnych: dwa liniowe o specjalności torowej, osiem inzynieryjnych. Zakres prac: wymiana gruntu z zabudową warstwy ochronnej, udrożnienie rowów z oczyszczeniem z roślinności, odwodnienie przejazdów i równi stacyjnej za pomocą drenokolektora, odtworzenie nawierzchni, naprawa spękań korpusów przyczółków wraz z uszczelnieniem przy pomocy zastrzyków iniekcyjnych na bazie żywic, budowa schodków naskarpowych, wzmocnienie nasypów.

Czego szukasz?

Pasujące

loading