c

Budowa mostu w Kamienicy Dolnej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło

  • Most w Kamienicy Dolnej
  • Most w Kamienicy Dolnej
  • Most w Kamienicy Dolnej
  • Most w Kamienicy Dolnej
  • Most w Kamienicy Dolnej

W 2011 roku Skanska wybudowała nowy most w Kamienicy Dolnej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło. Kontrakt zrealizowaliśmy w ciągu 9 miesięcy, na miesiąc przed terminem wynikającym z umowy.

Powierzony naszej firmie projekt obejmował budowę nowej, 41-metrowej przeprawy przez rzekę Kamienica, rozbiórkę starego uszkodzonego obiektu, rekultywację terenu oraz obustronną regulację brzegów i koryta rzeki przy pomocy gabionów i narzutu kamiennego na łącznej długości 270 m. W ramach kontraktu przebudowaliśmy przydrożną kapliczkę, ustawiliśmy przezroczyste ekrany akustyczne, wykonaliśmy roboty drogowe na dojazdach do mostu oraz prace związane z przebudową sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia, wodociągowej, elektrycznej i teletechnicznej.

Jednoprzęsłowy most w Kamienicy Dolnej o szerokości 13 m zalicza się do najwyższej klasy nośności A (50 ton) wg PN-85/S-10030. Widowiskowo wyglądał montaż konstrukcji obiektu, czyli dwóch tandemów o wadze 55 ton każdy, do którego wykorzystaliśmy dźwig Demag AC 500 o nośności 500 ton. Dzięki użyciu tego dźwigu ułatwiło i zdecydowanie przyspieszyło realizację całej inwestycji. Pojedynczy tandem składał się z dwóch scalonych dźwigarów konstrukcji. Tandemy scalane były na wykonanym nasypie korpusu drogi tuż za przyczółkiem, dzięki czemu montaż konstrukcji odbył się bez konieczności wykonania dróg dojazdowych i montażu podpór tymczasowych, które zazwyczaj wykonuje się w tego typu pracach. Użyty przez nas dźwig pozwolił na sprawne podanie obu tandemów bezpośrednio na wykonane wcześniej podpory. Łączna waga zamontowanej konstrukcji stalowej wyniosła ponad 119 ton.

Sporym wyzwaniem była realizacja fragmentów nowej drogi łączących się z istniejącą drogą krajową oraz wynikająca stąd konieczność realizacji prac pod ruchem. Bliskość ruchliwej drogi krajowej powodowała konieczność ciągłego monitoringu tymczasowego oznakowania drogi oraz zachowania ostrożności w momencie wjazdu i wyjazdu pojazdów z terenu placu budowy.

Zbocza skarp w rejonie przepustów umocniliśmy przy pomocy mat kokosowych, dzięki którym ich powierzchnia będzie chroniona przed erozją powodowaną przez wiatr i opady atmosferyczne. Maty są materiałem w całości biodegradowalnym, który utrzymuje właściwą wilgotność i tworzy optymalne warunki dla wegetacji trawy. Takie maty nasza firma wykorzystała również podczas budowy obwodnicy Biecza. Skarpy korpusu drogi o powierzchni ponad 4,5 tys. m kw. umocniliśmy matami z biowłókniny z wszytymi nasionami traw. Umożliwiło to szybkie i trwałe umocnienie powierzchni skarp i jednoczesne ich obsianie. Zaletą biowłókniny jest łatwość w zastosowaniu, a przy tym wysoka skuteczność w procesie zazieleniania w stosunku do tradycyjnej metody obsiewu.

Budowa mostu wraz z dojazdami w nowym miejscu równoznaczna była z przebudową niemal 400 m drogi krajowej nr 73. Dzięki korekcie niwelety jezdni zlikwidowaliśmy dwa niebezpieczne zakręty, na których w ostatnich latach doszło wielu śmiertelnych wypadków.

Realizacja inwestycji pozwoliła na likwidację wąskiego gardła na drodze krajowej nr 73 oraz dwóch niebezpiecznych zakrętów jezdni, co znacząco poprawi bezpieczeństwo kierowców i komfort jazdy.

Czego szukasz?

Pasujące

loading