c

Zbiornik wodny Świnna Poręba

Parametry zbiornika

Maksymalna powierzchnia zbiornika to 1035 ha, a minimalna 224 ha. Maksymalna wysokość zapory w osi galerii wyniesie 54 m, a jej długość - 604 m. Korpus statyczny zapory jest wykonany z materiału żwirowego z uszczelnieniem rdzeniem glinowym, oraz zabezpieczony jest płytami betonowymi od strony odwodnej. Pojemność całkowita zbiornika wyniesie 161 mln m³, powodziowa 24-60 mln m³, wyrównawcza 86-122 mln m³, a pojemność martwa – 15 mln m³.

Budowę zbiornika wodnego w Świnnej Porębie rozpoczęto w 1986 roku. Ze względu na finansowe zawirowania to jedna z najdłużej realizowanych inwestycji w Polsce. Sama zapora została już przez  Skanska wybudowana, a czasza zbiornika, w ok. 80 %,  przygotowana. Do wykonania korpusu zapory zużyto 2, 1 mln m³ materiału sypkiego (żwiry miejscowe), 157 tys. m³ materiału spoistego (glina) na rdzeń zapory oraz 75 tys. m³ betonu. Podłoże zapory zostało uszczelnione przesłoną cementacyjną wykonywaną częściowo z galerii (tunel  kontrolno–zastrzykowy usytuowany  w dolnej części rdzenia zapory) , a częściowo z terenu. Urządzeniami upustowymi dla wody są sztolnie zrzutowa i ujściowa o średnicy 6,5 m każda i łącznej długości ok. 600 m,  wydrążone w górotworze na prawym brzegu zbiornika.

Czego szukasz?

Pasujące

loading