c

Zbiornik wodny Świnna Poręba

Aspekt społeczny

Zbiornik Świnna Poręba,  poza znaczeniem przeciwpowodziowym dla regionu,  ma też zwiększyć jego atrakcyjność turystyczną. Po zalaniu zbiornika powstanie sztuczne  jezioro, które podniesie walory krajobrazowe okolicy. Mieszkańcy zyskają miejsce do rekreacji, aktywnego wypoczynku, uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa.

Początkowe funkcje zbiornika były jednak inne. Został on zaprojektowany  przede wszystkim  jako zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej. Jednak w wyniku zmian ustrojowych i społeczno-ekonomicznych z przełomu tysiącleci, zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na wodę mieszkańców i przemysłu Śląska. W związku z tym, główną funkcją zbiornika stała się ochrona przeciwpowodziowa.

W 2004 roku, na zlecenie RZGW w Krakowie,  Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej przeanalizował wpływ zbiornika w Świnnej Porębie na ochronę przeciwpowodziową Krakowa. Opracowanie potwierdziło, że rezerwa powodziowa zbiornika w wysokości 60 mln m³ może obniżyć poziom zwierciadła wód wysokich na obszarze Krakowa o co najmniej 30 cm.

Czego szukasz?

Pasujące

loading