c

Płaszczyzny postojowe i drogi kołowania w Porcie Lotniczym Bydgoszcz

  • Port Lotniczy Bydgoszcz
  • Port Lotniczy Bydgoszcz
  • Port Lotniczy Bydgoszcz
  • Port Lotniczy Bydgoszcz
  • Port Lotniczy Bydgoszcz
  • Port Lotniczy Bydgoszcz
  • Port Lotniczy Bydgoszcz

Wyremontowaliśmy płaszczyzny postojowe i drogi kołowania w Porcie Lotniczym Bydgoszcz.

Pracami modernizacyjnymi objęliśmy ponad 9-hektarową nawierzchnię bitumiczną wszystkich dróg kołowania, w tym drogi kołowania Echo wraz z miejscami postojowymi dla samolotów. Wymieniliśmy warstwę ścieralną i wiążącą, naprawiliśmy spękania, a całą nawierzchnię wzmocniliśmy siatkami stalowymi. Zastosowane siatki, wytworzone z ocynkowanego drutu stalowego z wplecionymi poprzecznymi stalowymi prętami, pokryte warstwą Slurry Seal, w sposób istotny wpływają na poprawę parametrów nośności nawierzchni bitumicznej. Ponadto, przeprowadziliśmy gruntowną przebudowę nawierzchni betonowych płaszczyzn postojowych PPS-2 i PPS-4 o łącznej powierzchni ponad 2 ha. Nawierzchnie betonowe wykonaliśmy metodą ślizgową z wykorzystaniem własnego specjalistycznego sprzętu. Na remontowanych nawierzchniach zrealizowane zostało oznakowanie poziome.

Wszystkie roboty były nadzorowane i opiniowane przez niezależną placówkę badawczą, tj. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), co wymagało od nas zachowania szczególnie wysokiego reżimu technologicznego.

Czego szukasz?

Pasujące

loading