c

Płaszczyzny postojowe i drogi kołowania w Porcie Lotniczym Bydgoszcz

Informacje dodatkowe

Remont przeprowadzony przez Skanska pozwolił na uzyskanie 12 w pełni funkcjonalnych miejsc postojowych dla samolotów, w tym 6 w bezpośrednim sąsiedztwie terminala. Umożliwia to równoległą obsługę wielu samolotów, ale też zapewnia pasażerom krótszą drogę do terminala.

Do prowadzenia prac firma wykorzystywała specjalistyczny sprzęt, tj. układarki do betonu, sprzęt do cięcia i wypełniania szczelin dylatacyjnych, maszyny do stabilizacji gruntu, kombajn do slurry seal (cienki dywanikami mineralno-asfaltowymi układany na zimno), gilotynę do rozbiórki nawierzchni betonowej i kruszarkę do uzyskiwania pełnowartościowego materiału na podbudowę kruszywową z rozbieranej nawierzchni betonowej. Do układania nawierzchni bitumicznych firma użyła rozściełacze bitumiczne, walce drogowe i frezarki.

Płaszczyzny postojowe:

– Rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych: 21 600 m2
– Wbudowana mieszkanka betonowa: 11 000 m3
– 10 km szczelin dylatacyjnych wypełnionych specjalną masą zalewową odporną na paliwa
   lotnicze

Drogi kołowania:

– Sfrezowana powierzchnia: ok. 95 000 m2
– Wzmocnienie z siatki stalowej na powierzchni ok. 85 000 m2
– Nowe warstwy bitumiczne: ok. 26 000 ton

Czego szukasz?

Pasujące

loading