c

Utrzymanie dróg

Oferujemy kompleksowe usługi w wykonawstwie infrastruktury drogowej, a jednocześnie - wychodząc naprzeciw naszym klientom, zajmujemy się jej utrzymaniem, polepszając tym samym warunki bytowe lokalnej społeczności.

Zajmujemy się utrzymaniem:

  • nawierzchni drogowych-obiektów mostowych,
  • urządzeń bezpieczeństwa i sterowania ruchem,
  • odwodnienia,
  • zieleni.

Prowadzimy również prace związane z:

  • zimowym utrzymaniem,
  • utrzymaniem czystości i estetyki dróg.

Realizujemy kontrakty utrzymaniowe zarówno na drogach krajowych, m.in. na DK 22 („utrzymaj standard’’) w woj.warmińsko-mazurskim, jak i na terenie woj. wielkopolskiego, ale także na drogach innych kategorii np. w Olsztynie czy w miastach i gminach na terenie powiatów poznańskiego, konińskiego, ostrowskiego czy kolskiego.

Naszymi klientami są oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządy dróg miejskich, powiatowych i gminnych. By dostosować nasze usługi do wymagań klienta, stawiamy na dialog.

Potencjał ludzki i sprzętowy

Posiadamy doświadczoną kadrą oraz nowoczesne zaplecze techniczno-sprzętowe. Wzmacniamy swój potencjał i konkurencyjność na rynku, współpracując z lokalnymi i krajowymi specjalistycznymi podwykonawcami gwarantującymi wysoką jakość wykonywanych robót, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zarówno pracowników jak i użytkowników dróg.

Zobacz naszą ofertę w zakresie wykonawstwa dróg i mostów.

Ostatnia aktualizacja: 21.11.2018