c

Przebudowa mostu rzekę San w Rajskiem

  • Most w Rajskiem
  • Most w Rajskiem
  • Most w Rajskiem

W 2011 roku Skanska przebudowała most w Rajskiem. Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Czarna, czyli w ciągu biegnącej dookoła Jeziora Solińskiego tzw. małej pętli bieszczadzkiej.

Wybudowany w latach 1966-1967 obiekt był w złym stanie technicznym (w 1985 roku wykonano jedynie remont chodników). Kondycja mostu była przyczyną wielomiesięcznych utrudnień w ruchu. W 2010 roku jedna strona mostu została wyłączona z ruchu, a na obiekcie wprowadzono ograniczenia: nośności do 10 ton i prędkości do 30 km/h. Koncentracja całego ruchu na jednej jezdni spowodowała dalszą, szybko postępującą degradację mostu. Doraźnie przeprowadzone prace naprawcze i kolejne przełożenia ruchu nie gwarantowały bezpieczeństwa kierowców. Nie dawały też pewności, że obiekt będzie przejezdny przez kolejny sezon turystyczny.

Inwestor – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na przebudowę mostu przy całkowitym wyłączeniu obiektu z ruchu na czas trwania prac budowlanych i skierowaniu ruchu na objazdy. Takie rozwiązanie ułatwiło wykonanie robót mostowych i umożliwiło skrócenie czasu realizacji kontraktu. Obiekt oddaliśmy do użytku dwa tygodnie przed terminem wynikającym z umowy.

Korzyści dla społeczeństwa

Dzięki inwestycji mała obwodnica Bieszczadów zyskała odnowioną i bezpieczną, 3‑przęsłową przeprawę przez rzekę San. Zwiększyła się również nośność mostu do 50 ton, klasyfikująca obiekt w najwyższej klasie nośności „A” wg PN-85/S-10030. Poprawiło się bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców.

Czego szukasz?

Pasujące

loading