c

Przebudowa mostu rzekę San w Rajskiem

Realizacja projektu

W ramach inwestycji Skanska przebudowała most stały oraz dojazdy w obrębie mostu. Przebudowa mostu polegała na całkowitej wymianie istniejącego ustroju nośnego na nową konstrukcję zespoloną, opartą na istniejących, odpowiednio adaptowanych i wyremontowanych podporach. Zrealizowaliśmy prace rozbiórkowe zniszczonego obiektu, pozostawiając jedynie przyczółki i filary mostu. Częściowo rozebrane przyczółki zostały wzmocnione i nadbetonowane. Całe powierzchnie podpór wyremontowaliśmy przy zastosowaniu zapraw PCC.

Wszystkie pozostałe elementy mostu tj. łożyska, konstrukcja stalowa i wyposażenie obiektu zamontowano jako nowe elementy. Wykonaliśmy oczepy, płytę mostu z nawierzchnią bitumiczną, kapy chodnikowe. Po obu stronach obiektu wybudowaliśmy chodniki dla pieszych oraz wzmocniliśmy i odnowiliśmy dojazdy do obiektu. Most został wyposażony w ocynkowane bariero-poręcze o rozstawie słupków co 1 m i zaopatrzony w elementy odblaskowe.

Po przebudowie lokalizacja i długość mostu nie uległy zmianie. Natomiast zwiększyła się szerokość obiektu, z 8,5 m do 10,5 m, wynikająca z poszerzenia jezdni mostu oraz zastosowania bariero–poręczy na obiekcie.

 

Parametry obiektu przed przebudową:

• zmienna długość mostu: 87,3 ÷ 87,49 m

• stała długość mostu między końcami skrzydeł: 108 m

• ilość przęseł: 3 szt.

• rozpiętość przęseł skrajnych: 26,85 m

• rozpiętość przęsła środkowego: 33 m

• szerokość użytkowa mostu: 8,5 m

• szerokość jezdni: 6 m

• szerokość chodników: 2x1,25 m

 

Parametry obiektu po przebudowie:

• długość mostu: 87,3 m

• stała długość mostu między końcami skrzydeł: 108 m

• ilość przęseł: 3 szt.

• rozpiętość przęseł skrajnych: 26,85 m

• rozpiętość przęsła środkowego: 33 m

• szerokość mostu: 10,5 m

• szerokość użytkowa: 9,5 m

• szerokość całkowita mostu: 10,5 m

• szerokość jezdni: 7 m

• szerokość chodników: 2x1,25 m

Czego szukasz?

Pasujące

loading