c

Urząd Pracy

Już następnego dnia po rozwiązaniu umowy pracownik może się zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy, by otrzymać status bezrobotnego gwarantujący prawo do opieki zdrowotnej i zasiłku.

Jak to zrobić?
Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego, ze względu na Twoje stałe lub czasowe zameldowanie. Wraz z wnioskiem o rejestrację złóż ostatnie świadectwo pracy i inne wymagane dokumenty. Szczegółowy wykaz potrzebnych dokumentów znajdziesz na stronie internetowej Twojego Urzędu Pracy.

Gdzie znaleźć informacje o odpowiednim Urzędzie Pracy?
Listę Powiatowych Urzędów Pracy znajdziesz tutaj.

Co daje rejestracja w Urzędzie Pracy?
Zarejestrowanym osobom Urząd Pracy oferuje różnorodne formy wsparcia, od świadczeń finansowych, po szkolenia i kursy kwalifikacyjne. Wiąże się to jednak z kilkoma obowiązkami. Każdy poszukujący pracy, musi zgłaszać się w wyznaczonych terminach oraz niezwłocznie powiadamiać pracowników placówki o zmianach w swoich danych czy statusie. Dzięki temu urząd stale monitoruje sytuację zarejestrowanego i ma możliwość przygotowania odpowiedniej dla niego formy pomocy. Przedstawia aktualne oferty pracy lub kieruje osobę na programy podnoszenia swoich kompetencji.

Te i inne ważne informacje zawiera nasz poradnik „Urząd Pracy krok po kroku”. Dowiesz się tam również jak prawidłowo zarejestrować się w urzędzie.

Wiele informacji przydatnych przy poszukiwaniu pracy znajdziesz też na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia.